1år.nu

1 år kan vara en lång tid. Året kan även kännas kort och ibland gå alldeles för fort.

Hur som helst - här har vi sammanställt en hel del fakta om 1 år samt besvarat flertalet frågor om denna tidsrymd.

Ett år är den tid det tar för jorden att göra en fullständig rotation runt solen. Ett varv runt solen tar ungefär 365,24 dygn, vilket är anledningen till varför vi har skottår var fjärde år för att kompensera för denna extra tid.

År har använts för att mäta tid i många kulturer i tusentals år. Den tidigaste kända kalendern skapades av egyptierna för över 5000 år sedan. I västerländsk kultur delas det vanligtvis upp i tolv månader, och en vecka består av sju dagar. Dessa dagar har sina rötter i antikens Rom, där dagarna i veckan var uppkallade efter planeterna i solsystemet.

Det finns olika typer av år, beroende på hur de mäts och vilka kalendariska system som används. Till exempel följer den muslimska kalendern en annan tidsram än den västerländska kalendern och det judiska nya året kan också ha ett annat datum än den västerländska nyårsdagen.

Årets längd har inte alltid varit exakt 365,24 dygn. Under jordens historia har det funnits perioder med kortare eller längre år beroende på jordens rotation och andra faktorer. Forskare studerar fortfarande jordens rörelser och tidsmätning för att bättre förstå hur år fungerar och för att utveckla mer precisa kalendrar.

Lär dig mer!

Vi som har skapat 1år.nu ligger även bakom DagensDatum.se. Gillar du att ha koll på just tid & datum så är du välkommen dit!

Dagens datum